factura online

Definitie Factura Online


Ce este Factura?

Conform Anexa 3 din OMFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, factura este un formular cu regim intern de tiparire si numerotare, care serveste ca:

 • document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate;
 • document de insotire a marfii pe timpul transportului, dupa caz;
 • document de incarcare in gestiunea cumparatorului;
 • document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului;
 • alte situatii prevazute expres de lege

Ce este e-Factura?

La fel ca in alte tari din Uniunea Europeana, Romania a implementat un sistem national de facturare electronica, respectand norme europene. Asa cum au fost prezentate pana acum lucrurile, sistemul romanesc este dezvoltat intern de catre institutiile statului si acum are o functionalitate de tip “autostrada” si anume, orice factura emisa trebuie sa ajunga si in e-Factura, nu doar la client.

Factura circula, la cumparator:

la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate.

Factura cuprinde, conform Art. 155 din Cod Fiscal/2010, in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

 1. numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 2. data emiterii facturii;
 3. data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii;
 4. denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala, ale persoanei impozabile care emite factura;
 5. denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
 6. denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila;
 7. denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
 8. denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 125^1 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
 9. baza de impozitare a bunurilor si serviciilor sau, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;
 10. indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 11. in cazul in care nu se datoreaza taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
 12. in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 152^1, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat regimul special;
 13. daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, trimiterea la art. 152^2, la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
 14. o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.

Alte informatii esentiale despre factura

Factura este documentul justificativ pentru deducerea TVA si nu factura fiscala, care mai poate fi utilizata pana la epuizarea stocului, dar nu este suficienta pentru deducerea TVA. Potrivit Art. 155 alin. 5 din Codul Fiscal, factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

Conf. Pct 6 din Art 1555 din Codul Fiscal: Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

9_ani_experienta_icon
0

E-FACTURI TRIMISE

9_ani_experienta_icon
0

ANI EXPERIENTA

clienti_fericiti_icon
0

CLIENTI FERICITI

facturi_pe_luna_icon
0

FACTURI EMISE LUNAR

facturati_pe_an_icon
0

EURO FACTURATI PE AN