fisa de magazie

Definitie Fisa de Magazie


Fisa de Magazie serveste ca:

  • document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor bunurilor, cu una sau cu doua unitati de masura, dupa caz;
  • document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri);
  • sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Fisa de Magazie se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se completeaza de catre:

  • compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei (datele din antet) si la verificarea inregistrarilor (data si semnatura de control), in coloana "Data si semnatura de control" semneaza si organul de control financiar cu ocazia verificarii gestiunii.
  • gestionar sau persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, iesiri si stoc.

Continutul minimal obligatoriu de informatii pentru fisa de magazie este urmatorul:

  • denumirea formularului; numarul paginii;
  • denumirea unitatii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;
  • U/M; pretul unitar;
  • data (ziua, luna, anul), numarul si felul documentului; intrari; iesiri; stoc; data si semnatura de control;

Emite fisa de magazie acum

Cu SmartBill Gestiune Stocuri poti emite fise de magazie, rapoarte de gestiune, bonuri de transfer si de consum, registru de casa, nir-uri, facturi, facturi proforme, chitante, avize.

Vreau sa incerc SmartBill
9_ani_experienta_icon
0

E-FACTURI TRIMISE

9_ani_experienta_icon
0

ANI EXPERIENTA

clienti_fericiti_icon
0

CLIENTI FERICITI

facturi_pe_luna_icon
0

FACTURI EMISE LUNAR

facturati_pe_an_icon
0

EURO FACTURATI PE AN